App Gezonde Mond

Het ivoren kruis heeft een app gelanceerd voor persoonlijk advies voor optimale mondhygiëne. Je kunt zelf je persoonlijk programma op deze app samenstellen.

Vraag je peroonlijke adviescode en download de app GezondeMond.