Persoonlijke gegevens

Wijzigingen in uw persoonlijke gegevens dient u zo spoedig mogelijk aan ons door te geven.
Tijdens uw eerste bezoek verzoeken wij u een vragenlijst in te vullen met betrekking tot uw algemene gezondheid. Deze lijst dient u volledig en naar waarheid in te vullen. Dit om mogelijke complicaties bij een behandeling te voorkomen.
Wijzigingen in uw gezondheid en medicijngebruik dient u altijd aan ons door te geven.

Privacyverklaring

Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. Tandheelkundige Praktijk Verhoeven streeft ernaar uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht.

Wij verzamelen alleen de persoonsgegevens die wij nodig hebben in het kader van de uitvoering van de behandelovereenkomst.

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die door u worden aangegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken

Wij verstrekken uw gegevens aan derde partijen alleen indien u daar zelf toestemming voor heeft gegeven.

Voor het bewaren van de medische gegevens houden wij de wettelijke termijn van 15 jaar aan.

Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen hebben wij passende beveiligingsmaatregelen getroffen.

U hebt altijd recht op inzage van uw persoonsgegevens en patiëntendossier.

U hebt recht op rectificatie en vernietiging van uw patiëntendossier.

U hebt het recht uw patiëntendossier over te dragen aan uzelf of andere partijen.

 

 

 

de_praktijk