Klachten

Heeft u toch klachten over een behandeling of factuur, dan horen we dat graag.
Neem daarvoor contact op met de praktijk zodat we uw klacht kunnen verhelpen.

Indien dit echter toch niet tot het gewenste resultaat leidt kunt u contact opnemen met het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP) tel: 0900 20 25 012.
De praktijk is aangesloten bij de NMT – klachtenregeling zodat eventuele klachten via deze regeling kunnen worden afgewikkeld.