Door wie wordt u behandeld in de praktijk?

Door wie wordt u behandeld in de praktijk?

Bij ons in de praktijk werken 2 tandartsen, 3 mondhygiënisten, 2 paro-preventieassistenten, 4 tandartsassistenten en een praktijkmanager/balieassistente.

Als team dragen wij samen zorg voor uw mondgezondheid.

Vaak zijn er ook stagiaires mondzorgkunde en / of tandartsassistente aanwezig in de praktijk.

Binnen de praktijk zijn medewerkers in verschillende beroepsgroepen werkzaam.

Wat is nu precies het verschil tussen deze beroepen?

Het grote verschil zit in de opleiding, de verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

Tandarts

De tandarts ziet de patiënt vaak als eerste. Hij onderzoekt, stelt diagnoses, formuleert behandelplannen en behandelt gebitten. De tandarts zorgt ervoor dat ziekten en afwijkingen aan het gebit zoveel mogelijk worden voorkomen. Daarnaast behandelt de tandarts ziekten en afwijkingen. De patiënt houdt zo een goede mondgezondheid en behoudt de functies in het mond- en kauwstelsel zo lang mogelijk. Ook geeft de tandarts patiënten advies en uitleg over mondverzorging, hoewel hij/zij dit steeds vaker delegeert aan de mondhygiënist of (preventie)assistent.

Welke kerntaken heeft de tandarts?

Opleiding van de tandarts:

Tandartsen hebben een universitaire studie Tandheelkunde afgerond en staan geregistreerd als professioneel beroepsbeoefenaar in het BIG-register. Er is een wet die beschrijft welke tandheelkundige handelingen een tandarts mag verrichten. Dit is de wet BIG. Veel tandartsen werken aan het continu verbeteren van de kwaliteit van hun tandheelkundige zorg en volgen continu trainingen en cursussen. Een tandarts kan zich inschrijven in het Kwaliteitsregister Tandartsen. Het KRT is een onafhankelijk openbaar kwaliteitsregister waarin de bij- en nascholing van de tandarts wordt vastgelegd.

 

De mondhygiënist

Een mondhygiënist richt zich op preventie en mondverzorging, om zo tandvleesaandoeningen en tandbederf te voorkomen én te bestrijden. De mondhygiënist is de preventiespecialist van de praktijk.

Welke handelingen mag de mondhygiënist uitvoeren?

Een mondhygiënist heeft de Hbo-opleiding Mondzorgkunde of Mondhygiëne afgerond. Het beroep is geregeld in de Wet op Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG). Mondhygiënist is een beschermde titel die alleen gevoerd mag worden door personen met een Hbo-diploma Mondzorgkunde of Mondhygiëne. Al onze mondhygiënisten staan geregistreerd in het kwaliteitsregister mondhygiëne.

Mondhygiënisten kunnen een aanvullende opleiding volgen voor:

 Kindertandverzorgende

De opleiding tot kindertandverzorgende is een post-H.B.O opleiding voor de mondhygiënist.

Behandelgebied:

 

Alle bovengenoemde behandelgebieden van de mondhygiënist

 

Preventie assistent

Steeds meer praktijken werken met een preventie assistent. Dit is over het algemeen een tandartsassistent die is opgeleid in het uitvoeren van preventieve handelingen en mondhygiëne. Daarnaast biedt zij ondersteuning aan de tandarts op het gebied van de voorbereiding, de uitvoering en de afronding van de patiënten behandeling

Opleiding  preventie assistent: Daarnaast kan een preventieassistente een aanvullende cursus volgen tot paro/ preventieassistente, dan mag er naast tandsteen en tandplaque boven het tandvlees ook gereinigd worden tot en met 5 mm onder het tandvlees.

Paro/preventieassistente:

 

Tandartsassistente

De tandartsassistent is hét gezicht van menig tandartspraktijk. Zij assisteert tijdens de behandeling, ontvangt patiënten, plant afspraken in en assisteert bij de administratie in de praktijk. Zij houdt zich dus bezig met organisatorische zaken, maar mag onder toezicht van de tandarts ook een aantal handelingen uitvoeren.

Welke handelingen kan een tandartsassistent uitvoeren?

Opleiding tandartsassistente:

Tandartsassistenten hebben een (driejarige) MBO-opleiding op niveau 4 gevolgd. Soms zijn ze door de tandarts in de praktijk opgeleid, bijvoorbeeld aangevuld met een schriftelijke cursus (LOI). Als u vragen heeft over de competenties van de assistent, kunt u gerust navraag doen bij uw tandartspraktijk over diens deskundigheid en/of opleiding.

 

 Praktijkmanager

De praktijkmanager is verantwoordelijk voor alle baliewerkzaamheden en zorgt voor een goed afwikkeling van de administratie. Ook draagt zij zorg voor personeelszaken.

 

 Stagiaires/studenten

Soms zult u in de tandartspraktijk te maken krijgen met studenten van verschillende opleidingen. Het kan gaan om:

Bron: KNMT, Alles over het gebit.nl