Tarieven

Elk jaar op 1 januari gelden er nieuwe tarieven binnen de tandheelkunde.

De tarieven worden door de overheid bepaald. Wanneer u op de link  “alles over het gebit klikt” vindt u daar de huidige tarieven.

Indien er een uitgebreide behandeling voor u gepland wordt zullen wij voor aanvang van de behandeling een begroting met een indicatie van de kosten voor u maken. U vindt daarin de codes / tarieven die wij daarbij zullen declareren.

 

1. Consultatie en diagnostiek

C11Periodieke controle€ 22.16
C13Probleemgericht consult€ 22.16
C22Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen€ 22.16
C28Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan€ 104.95
C29Studiemodellen t.b.v. behandelplan€ 29.15
C65Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak€ 58.31
C80Mondzorg aan huis€ 17.49
C84Voorbereiding behandeling onder algehele narcose€ 46.65
C85Weekendbehandeling€ 22.16
C86Avondbehandeling€ 22.16
C87Nachtbehandeling€ 22.16

2. Maken en/of beoordelen foto's

X10Maken en beoordelen kleine röntgenfoto€ 16.33
X21Maken en beoordelen kaak-overzichtsfoto€ 69.97
X22Maken en beoordelen kaak-overzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandenloze kaak€ 69.97
X24Beoordelen Schedelfoto€ 31.49
X25Maken meerdimensionale kaakfoto€ 198.24
X26Maken en beoordelen meerdimensionale kaakfoto€ 58.31
X11Beoordelen kleine röntgenfoto12.24
X23Beoordelen kaakoverzichtsfoto25.66
X34Beoordelen schedelfoto23.32

3. Preventieve mondzorg

M01Preventieve voorlichting en/of instructie, per 5 minuten€ 13.07
M02Consult voor evaluatie van preventie, per 5 minuten€ 13,07
M03Gebitsreiniging, per 5 minuten€ 13,07
M05Niet-restauratieve behandeling van carïes in het melkgebit€ 26,24
M32Eenvoudige bacteriologisch onderzoek of enzymatisch onderzoek€ 17.49
M40Fluoridebehandeling€ 14.58
M61Mondbeschermer€ 26,24

4. Verdoving

A10Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving€ 14.58
A15Oppervlakte verdoving€ 7.58
A20Behandeling onder algehele narcoseKostprijs

5. Verdoving door middel van een roesje

B10Introductie roesje (lachgassedatie)€ 29,15
B11Toediening roesje (lachgassedatie)€ 29,15
B12Overheadkosten roesje (lachgassedatie)€ 36,66

6. Vullingen

V15Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal€ 69,97
V30Fissuurlak, eerste element€ 26,24
V35Fissuurlak, ieder volgend element in dezelfde zitting€ 14.58
V40Het polijsten van amalgaam, bijwerken van oude vullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie van medicament€ 5.83
V50Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje€ 11.66
V70Parapulpaire stift€ 11,66
V80Wortelkanaalstift€ 20.41
V85Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element€ 8.75
V81Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer€ 36,15
V82Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer€ 50,73
V83Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer€ 62,39
V84Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer€ 82,80
V91Eénvlaksvulling composiet€ 46,65
V92Tweevlaksvulling composiet€ 61,22
V93Drievlaksvulling composiet€ 72,88
V94Meervlaksvulling composiet93,29

7. Wortelkanaalbehandelingen

E01Wortelkanaabehandeling consult€ 22,16
E02Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult€ 40.82
E03Consult na tandheelkundig ongeval€ 32,07
E13Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal€ 104,95
E14Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen€ 151,60
E16Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen€ 198,24
E17Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen€ 244,89
E19Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting€ 17.49
E31Microchirurgische wortelkanaalbehandeling snij-/ hoektand€ 116,61
E32Microchirurgische wortelkanaalbehandeling premolaar€ 163,26
E33Microchirurgische wortelkanaalbehandeling molaar€ 209,91
E34Aanbrengen retrograde vulling€ 23,32
E36Het trekken van een element met re-implantatie€ 81,63
E37Kijkoperatie€ 69,97
E40Directe pulpa-overkapping€ 29,15
E42Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundige ongeval€ 11.66
E43Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval€ 23,32
E44Verwijderen spalk€ 5.83
E45Aanbrengen rubberdam€ 11.66
E51Verwijderen van kroon of brug€ 34.98
E52Moeilijke wortelkanaalopening€ 29,15
E53Verwijderen van wortelstift€ 40.82
E54Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal€ 29,15
E55Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal€ 29,15
E56Voortgezette behandeling met iatrogene schade€ 40.82
E57Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie€ 29,15
E61Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting€ 81,63
E62Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting€ 52,48
E63Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal€ 43,73
E64Afsluiting van open wortelpunt€ 46,65
E77Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal€ 58,31
E78Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal€ 29,15
E85Elektronische lengtebepaling€ 14.58
E86Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling, per zitting€ 78,71
E87Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling€ 58,31
E90Inwendig bleken, eerste zitting€ 46,65
E95Inwendig bleken, elke volgende zitting€ 17.49
E97Uitwendig bleken, per kaak€ 72,88

8. Kronen en bruggen

R08Eénvlaks composiet inlay€ 69,97
R09Tweevlaks composiet inlay€ 134,11
R10Drievlaks composiet inlay€ 174,92
R11Eénvlaksinlay€ 104,95
R12Tweevlaksinlay€ 163,26
R13Drievlaks inlay€ 233,23
R14Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties€ 29,15
R24Kroon€ 256,55
€ 
R29Confectiekroon€ 52,48
R31Opbouw plastisch materiaal€ 58,31
R32Gegoten opbouw, indirecte methode€ 58,31
R33Gegoten opbouw, directe methode€ 116,61
R40Eerste brugtussendeel€ 174,92
R45Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel€ 87,46
€ 
R49Toeslag voor brug op vijf of meer pijlerelementen€ 145,77
R50Metalen fixatiekap met afdruk€ 29,15
R55Gipsslot met extra afdruk€ 29,15
R60Plakbrug zonder preparatie€ 116,61
R61Plakbrug met preparatie€ 174,92
R65Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel€ 40,82
R66Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee€ 23.32
R70Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker€ 64,14
R71Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond€ 64,14
l€ 
€ 
R74Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties€ 23,32
R75Opnieuw vastzetten plakbrug€ 58.31
R76Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon€ 29,15
R77Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element€ 29,15
R78Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie€ 69.97
R79Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie€ 116,61
R80Temporaire, eerste voorziening€ 29,15
R85Temporaire, volgende voorziening€ 11.66
R90Gedeeltelijk voltooid werkKostprijs

9. Kaakgewrichtsbehandelingen

€ 
€ 
€ 
G10Niet standaard beetregistratie€ 87,46
G11Scharnierasbepaling€ 87,46
G12Centrale relatiebepaling€ 81,63
G13Protrale/laterale bepalingen€ 58,31
G14Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie€ 524,77
G15Voor het behouden van beethoogte€ 29,15
G16Therapeutische positiebepaling€ 29,15
G20Beetregistratie intra-oraal€ 58,31
G33Aanbrengen front/hoektandgeleiding€ 58,31
€ 
G62Occlusale spalk€ 157,43
€ 
€ 
G65Indirect planmatig inslijpen€ 320,69
€ 
G68Reparatie stabilisatieopbeetplaat€ 46,65
G69Opbeetplaat€ 64,14
G71Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA)€ 291,54
G72Controlebezoek MRA€ 29,15
G73Reparatie MRA met afdruk€ 46,65

10. Chirurgische ingrepen (inclusief anesthesie)

H11Trekken tand of kies€ 43,73
H16Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant€ 32.65
H21Kosten hechtmateriaal€ 6,06
H26Hechte weke delen€ 64,14
H35Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap€ 69,97
H40Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak€ 52,48
H41Verwijderen van het lipbandje of tongriempje€ 34.98
H42Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting€ 69,97
H43Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting€ 93,29
H44Primaire antrumsluiting€ 64,14
H50Terugzetten/terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling€ 58.31
H55Terugzetten/terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling€ 17.49
H59Behandeling kaakbreuk, per kaak€ 81,63
H60Marsupialisatie€ 81,63
H65Primaire sluiting€ 157,43
H70Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak€ 81,63
H75Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak€ 157,43
H80Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak€ 110,78
H85Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak€ 186,58
H90Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B€ 58,31

11. Kunstgebitten

P01Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak€ 40.82
P02Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak€ 87,46
P03Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak€ 58.31
P04Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw, per kaak€ 87,46
€ 
P07Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak.€ 17,49
P08Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak.€ 46,65
P10Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen€ 87,46
P14Individuele afdruk met randopbouw€ 64,14
P15Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen€ 174,92
P16Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars€ 64,14
P17Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur€ 58,31
P18Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars€ 17.49
P21Volledig kunstgebit bovenkaak€ 174.92
P25Volledig kunstgebit onderkaak€ 233.23
P27Reoccluderen€ 58.31
P28Naregistratie en remounten€ 58.31
P29Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit€ 46.65
P30Volledig kunstgebit boven- en onderkaak€ 379,00
P31Wortelkap met stift€ 145.77
P32Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuls€ 87.46
P33Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling€ 58.31
P34Frame kunstgebit, 1-4 elementen€ 239.06
P35Frame kunstgebit, 5-13 elementen€ 326,52
P36Individuele afdruk zonder randopbouw€ 29,15
P37Frontopstelling in aparte zitting€ 34.98
P38Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur€ 64,14
P39Toeslag voor bepaling neutrale zone€ 87,46
P40Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element€ 14.58
P41Toeslag voor relinen van alginaatafdruk€ 29,15
P42Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling€ 29,15
P43Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen€ 34.98
P45Noodkunstgebit€ 116,61
P51Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak€ 40.82
P52Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak€ 87,46
P53Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak€ 58,31
P54Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, direct met randopbouw, per kaak€ 87,46
P56Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit, per kaak, per kaak€ 40,82
P57Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak€ 17.49
P58Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, met afdruk, per kaak€ 46,65
P60Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit€ 34.98
P65Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit€ 29,15
P70Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage, per kaak€ 163,29
P78Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledige kunstgebit inclusief afdruk, per kaak46,65
P79Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk, per kaak46,65

12. Tandvleesbehandelingen

T11Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus€ 154,51
T12Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus€ 169,09
T21Grondig reinigen wortel door een tandarts, per element€ 31,49
T22Grondig reinigen wortel door een mondhygiënist, per element€ 23,32
T31Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling€ 90,38
T32Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling€ 104,95
T33Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling€ 46,65
T41Beperkt consult parodontale nazorg€ 61,22
T42Consult parodontale nazorg€ 88,63
T43Uitgebreid consult parodontale nazorg€ 117,78
T44Complex consult parodontale nazorg€ 156,85
T60Evaluatie-onderzoek met pocketstatus€ 154,51
T61Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus€ 169,09
T70Flapoperatie tussen 2 elementen€ 189,50
T71Flapoperatie, per sextant ( één zesde deel)€ 291,54
T72Flapoperatie uitgebreid, per sextant (één zesde deel)€ 349,84
T73Directe post-operatieve zorg, kort€ 58.31
T74Directe post-operatieve zorg, uitgebreid€ 156.85
T75Post-operatief evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus€ 151.60
T76Tuber- of retromolaarplastiek€ 72,88
T80Tandvleestransplantaat€ 125,36
T81Tuber- of retromolaarplastiek€ 102,04
T82Tandvleescorrectie, per element€ 55,39
T83Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel)€ 145,77
T84Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel)€ 349,84
T85Aanbrengen regeneratiemateriaal als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element€ 116,61
T86Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal€ 189,50
T87Kroonverlenging per element€ 189,50
T88Kroonverlenging per sextant€ 349,84
T89Directe post-operatieve zorg, kort€ 58,31
T90Directe post-operatieve zorg, uitgebreid€ 156,85
T91Pocketregistratie€ 34,98
T92Parodontiumregistratie€ 69.97
T93Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling€ 40.82
T94Behandeling tandvleesabces€ 78.71
T95(Draad)Spalk€ 23,32
T96Uitgebreide voedingsanalyse€ 58031
T57Toepassing lokaal medicament62,97

13. Implantaten

J01Initieel onderzoek implantologie€ 64,67
J02Verlengd onderzoek implantologie€ 99,49
J03Proefopstelling€ 134.31
J05Implantaatpositionering op grond van CT-scan€ 44.77
J06Vrijleggen foramen mentale€ 29.85
J07Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruikKostprijs
J08Aanbrengen botvervangers in extractiewond€ 19.90
J09Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft€ 238.77
J10Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting€ 149,23
J11Prepareren donorplaats€ 134,31
J12Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft€ 144,26
J13Kaakverbreding en/of verhoging, in tweede kaakhelft in dezelfde zitting€ 69,64
J15Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft€ 84,57
€ 
J17Aanvullende ophoging bodem bijholte€ 129,34
J18Ophoging bodem bijholte orthograad€ 59,69
J19Toeslag esthetische zone€ 64,67
J20Plaatsen eerste implantaat, per kaak€ 227.33
€ 
€ 
J23Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler)€ 74,62
€ 
€ 
J26Moeizaam verwijderen implantaat€ 164,16
J27Vervangen eerste implantaat€ 227.33
J28Plaatsen volgend implantaat94.02
J29Plaatsen volgende Healing Abutment35,32
J30Bindweefseltransplantaat, per donorplaats€ 104,46
J32Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef€ 114,41
J33Kosten implantaat319,50
J34Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ-meting9.95
J36Verwijderen implantaat32.83
J37Vervangen volgend implantaat94,02
J39uitvoeren autotransplantaat€ 94,02
J41Elk volgende magneet, drukknop€ 34.82
J42Staaf tussen twee implantaten€ 203.95
J43Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak€ 64,67
J44Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon€ 24.87
J50Gelijktijdig plaatsen volledig kunstgebit en klikgebit€ 512,37
J51Onder-klikgebit€ 333,29
J52Boven-klikgebit€ 333,29
J53Omvorming klikgebit€ 99.49
J54Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten € 129.34
J55Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten€ 149.23
J56Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten€ 174.10
J57Toeslag vervangings-klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten€ 84.57
J58Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie drie of vier implantaten€ 109.44
J59Toeslag vervangings-klikgebit op bestaande stegconstructie tussen meer dan vier implantaten€ 134.31
J60Specifiek consult nazorg implantologie€ 54.72
J61Uitgebreid consult nazorg implantologie€ 89.54
J70Opvullen zonder staafdemontage€ 139.28
J71Opvullen met staafdemontage op twee implantaten€ 174.10
J72Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten€ 198.98
J73Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten€ 223,85
J74Reparatie zonder staafdemontage€ 54,72
J75Reparatie met staafdemontage op twee implantaten€ 104.46
J76Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten€ 129.34
J77Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten€ 154.21
J78Verwijderen én vervangen drukknop24.87
J79Verwijderen én vervangen steg45.47
J80Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit506,40
J97Overheadkosten implantaten176.13
J98Overheadkosten pre-implantologische chirurgie€ 99,68

14. Uurtarieven

U05Tijdtarief begleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten€ 15.32
U25Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in de Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten€ 13.28
U35Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten15.32

15. Abonnementen

Z10Abonnement categorie A per maand€ 7.58
Z20Abonnement categorie B per maand€ 11.66
Z30Abonnement categorie C per maand€ 15.74
Z40Abonnement categorie D per maand€ 19,24
Z50Abonnement categorie E per maand€ 23,32
Z60Abonnement categorie F per maand€ 6.41

16. Orthodontie

F121A
Eerste consult
22,16
F122AVervolgconsult22,16
F123AControlebezoek13.88
F124ASecond opinion104.95
F125AMaken gebitsmodellen16.99
F126ABeoordelen gebitsmodellen inclusief bespreken behandelplan61.33
F127AMultidisciplinair consult, per uur (multidisciplinair consult bij een patiënt met een vermoedelijke afwijking in de zin van schisis of (een) in ernst met schisis vergelijkbare aangeboren afwijking (per uur, deelbaar in eenheden van vijf minuten).137.48
F130AUitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen van complex behandelplan door orthodontische zorgaanbieder104.95
F131AVervaardigen van diagnostische set-up47.66
F132AMaken van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie16.99
F133ABeoordelen van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie61.33
F151AIntra-orale röntgenfoto (3x4 cm)16.33
F152AOcclusale opbeet röntgenfoto16.33
F155AVervaardiging otrhopantogram29.84
F156ABeoordeling orthopantomogram17.49
F157AVervaardiging laterale schedelröntgenfoto18.69
F158ABeoordeling laterale schedelröntgenfoto52.18
F159AVervaardiging voor-achterwaartse schedelröntgenfoto18.69
F160ABeoordeling voor-achterwaartse schedelröntgenfoto52.18
F161AMeerdimensionale kaakfoto139.94
F162ABeoordeling meerdlmensionale kaakfoto58.31
F401APlaatsen beugel categorie 0123.12
F411APlaatsen beugel categorie 1114.59
F421APlaatsen beugel categorie 2119.85
F431APlaatsen beugel categorie 3138.21
F441APlaatsen beugel categorie 4147.24
F451APlaatsen beugel categorie 5348.36
F461APlaatsen beugel categorie 6566.68
F471APlaatsen beugel categorie 7549.94
F481APlaatsen beugel categorie 8429.22
F491APlaatsen beugel categorie 9564.15
F492AVerwijderen beugel categorie 5 t/m 9 per kaak95.44
F511ABeugelconsult per maand categorie 129.01
F512ABeugelconsult per maand categorie 229.01
F513ABeugelconsult per maand categorie 329.01
F514ABeugelconsult per maand categorie 429.01
F515ABeugelconsult per maand categorie 533.15
F516ABeugelconsult per maand categorie 641.44
F517ABeugelconsult per maand categorie 741.44
F518ABeugelconsult per maand categorie 849.73
F519ABeugelconsult per maand categorie 962.16
F521ABeugelconsult vanaf 25e behandelingsmaand (beugel categorie 1 t/m 9)29.01
F531ANacontrole beugel categorie 1 t/m 429.01
F532ANacontrole beugel categorie 5, 7, 833.15
F533ANacontrole beugel categorie 6, 941.44
F611ADocumenteren en bespreken gegevens elektronische chip in uitneembare apparatuur121.48
F612APlaatsen intermaxillaire correctieveren119.85
F716AMondbeschermer tijdens behandeling met apparatuur26.24
F721ATrekken tand of kies43.73
F722ATrekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en zelfde kwadrant32.65
F723APlaatsen micro-implantaat (voor beugel)82.10
F724APreventieve voorlichting en/of instructie13.07
F810AReparatie of vervanging beugel categorie 1 t/m 4 vanwege slijtageKostprijs
F811AReparatie of vervanging van beugel28.80
F812AHerstel of vervanging van retentie-apparatuur37.96
F813APlaatsen extra retentiebeugel, per kaak37.96
F814APlaatsen retentie-apparatuur bij orthodontisch niet behandelde of door andere zorgaanbieder orthodontisch behandelde patiënt37.96
F815AVerwijderen spalk, per element5.83

Techniekkosten kroon- en brugwerk

 
 
 
 
 


Toelichting prijslijst

Klik hier voor een toelichting op de tarievenlijst. U kunt uiteraard ook m.b.v. ons contactformulier contact met ons opnemen, indien u vragen heeft m.b.t. de prijslijst.
(Voor een uitgebreide behandeling zult u een schriftelijke begroting van ons ontvangen.)

Betalingsvoorwaarden

De meeste behandelingen declareren wij rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar, met de CZ en VGZ zijn afspraken gemaakt voor rechtstreekse declaratie. Voor de overige zorgverzekaars proberen wij dit ook rechtstreeks te declareren. Mocht dit echter niet lukken, dan ontvangt u van ons een factuur.